درباره‌‌ی جوهر لامي رنگ فيروزه اي 50 ميل

تنظيم شده و با ظرافت... جوهر LAMY مدل T52 به صورت 50 ميلي ليتري قابل عرضه مي باشد. لامي براي راحتي طرفداران خود پايين محفظه اطراف پايه يک رول کاغذ لکه دار داخلي براي جمع آوري بقاياي جوهر و پرکردن بدون دردسر به شما ارائه مي دهد. لامي T52 تقريبا داراي 11رنگ جوهر بوده و براي سليقه ها و کاربرد هاي گوناگون مورد استفاده مي توان قرار داد. جوهر هاي لامي بسيار متناسب با قلم هاي خود مي باشد و کيفيت نوشتار قلم لامي با جوهر خود دوچندان مي شود.

آخرین محصولات مشاهده شده