درباره‌‌ی جوهر شيشه‌ اي پاركر رنگ سبز 50 ميل

جوهرهاي Quink پارکر با بالاترين کيفيت و به منظور آسيب نرساندن به خودنويس شما طراحي شده اند. Quink يک جوهر سريع خشک شونده است كه حاوي فرمولاسيوني است براي بهترين عملکرد نوشتاري خودنويس شما. به اين جوهر، روان کننده خاصي اضافه شده است که باعث مي شود خودنويس در دستان شما روي کاغذ برقصد! اين جوهر جلوي سايه اندازي که از طريق جوهر پس دادن روي کاغذ ايجاد مي شود را ميگيرد.

آخرین محصولات مشاهده شده