درباره‌‌ی جوهر خودنویس پارکر رنگ قرمز 50 میل

جوهرهای Quink پارکر با بالاترین کیفیت و به منظور آسیب نرساندن به خودنویس شما طراحی شده اند.
Quink یک جوهر سریع خشک شونده است که حاوی فرمولاسیونی است برای بهترین عملکرد نوشتاری خودنویس شما.
به این جوهر، روان کننده خاصی اضافه شده است که باعث می شود خودنویس در دستان شما روی کاغذ برقصد! این جوهر جلوی سایه اندازی که از طریق جوهر پس دادن روی کاغذ ایجاد می شود را میگیرد.

آخرین محصولات مشاهده شده