درباره‌‌ی جوهر خودنویس واترمن هگزونال رنگ آبی آسمانی

خیره کننده با بهترین عملکرد...
شیشه های جوهر واترمن دارای شکلی از سنگ های قیمتی هستند، که در وجح های مختلف می توان آن را قرار داد تا راحت تر بتوانید خودنویستان رو بار ها پر کنید. این جوهر با توجه به کیفیت و مقدار موجود جوهر درون خود که 50میل می باشد دارای قیمتی استثنایی برای دوسداران قلم می باشد.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آخرین محصولات مشاهده شده