درباره‌‌ی خودنويس ناروال مدل Schuylkill رنگ Dragonet Sapphire نوك M

رنگ آميزي هنرمندانه...
قلم ناروال مدل اسکويلکيل در سال 2020 معرفي شد. اين قلم از مواد رزيني منحصر به فردي ساخته شده است، مکانيزم پر کردن جوهر آن پيستوني مي باشد که با يک پنجره نشان نمايش جوهر متمايز شده است. ناروال در سال 2022 رنگ جديدي از اين مدل را به صورت محدود به تعداد 2000 عدد توليد کرد به نام ياقوت کبود اژدها از ديگر رنگ هاي اين مدل مي توان نام برد: آبي مارلين ، زرد برنزي ، رنگ آبي کروميس و سنگ ماهي قرمز که همگيه رنگ هاي آن از موجودات دريايي استوايي الهام گرفته شده است.

آخرین محصولات مشاهده شده