درباره‌‌ی جوهر خودنويس لامي رنگ نئون كورال

شيشه جوهر T52 لامي، با کاغذهايي مخصوص يراي پاک کردن سر خودنويستان بعد از پر کردن جوهر. حجم جوهر T52 لامي 50 ميلي ليتر و مناسب براي همه خودنويس ها و در رنگ هاي متنوع موجود ميباشند.

آخرین محصولات مشاهده شده