درباره‌‌ی جوهر خودنویس مونته ورده 90 میل رنگ کالیفرنیای آبی

چالش در انتخاب رنگ...
در جوهر مونته ورده فرمول ویژه ITF به کار رفته شده که باعث ایجاد جریانی صاف و یکدست در جوهر رسانی و نوشتار شما می شود.
همچنین موجب میشود جوهر درهنگام باز ماندن در قلم دیرتر خشک شود.
این جوهر سیستم قلم شمارا روغن کاری میکند و از آن در مقابل گرفتگی و خوردگی محافظت می کند.
مونته ورده 52 رنگ متفاوت جوهر تولید کرده است، که هرکدام به نوع خود خاص و متفاوت از دیگری بوده و مجموعه بی نظیری از رنگ را دارا می باشد.
شیشه جوهر های مونته ورده 90 میل می باشد، که از نظر کیفیت و میزان جوهر داخل بطری قیمتی باورنکردنی دارد.

آخرین محصولات مشاهده شده