درباره‌‌ی جوهر خودنويس مونته ورده 90 ميل رنگ شرابي

چالش در انتخاب رنگ...
در جوهر مونته ورده فرمول ويژه ITF به کار رفته شده که باعث ايجاد جرياني صاف و يکدست در جوهر رساني و نوشتار شما مي شود.
همچنين موجب ميشود جوهر درهنگام باز ماندن در قلم ديرتر خشک شود.
اين جوهر سيستم قلم شمارا روغن کاري ميکند و از آن در مقابل گرفتگي و خوردگي محافظت مي کند.
مونته ورده 52 رنگ متفاوت جوهر توليد کرده است، که هرکدام به نوع خود خاص و متفاوت از ديگري بوده و مجموعه بي نظيري از رنگ را دارا مي باشد.
شيشه جوهر هاي مونته ورده 90 ميل مي باشد، که از نظر کيفيت و ميزان جوهر داخل بطري قيمتي باورنکردني دارد.

آخرین محصولات مشاهده شده