درباره‌‌ی مغزی روان نویس پارکر رنگ مشکی ضخامت M

مغزی روان نویس پارکر

پیام شما را خوانا انتقال می دهد.

مغزیهای روان نویس پارکر با استفاده از تکنولوژی Quink در هر موقعیتی قابل اعتماد بودن و نرمی را به دستان شما هدیه می دهد.
جوهری که با پیگمانهای رنگ بسیار زیادی غنی شده است و پیامتان را پررنگ و خوانا انتقال میدهد.

آخرین محصولات مشاهده شده