درباره‌‌ی مغزی خودکار کراس رنگ آبی

در هنگام تعويض کردن اين مغزي به اين نکته دقت کنيد که اگر قسمت پلاستيکي را نچرخانيد و مغزي در سر جاي خود محکم نشود به هنگام استفاده از خودکار مکانيزم ان به درستي عمل نمي کند و نوک خودکار به درستي در سر جاي خود قرار نمي گيرد.

آخرین محصولات مشاهده شده