درباره‌‌ی مغزی خودکار کراس رنگ آبی

در هنگام تعویض کردن این مغزی به این نکته دقت کنید که اگر قسمت پلاستیکی را نچرخانید و مغزی در سر جای خود محکم نشود به هنگام استفاده از خودکار مکانیزم ان به درستی عمل
نمی کند و نوک خودکار به درستی در سر جای خود قرار نمی گیرد.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آخرین محصولات مشاهده شده