درباره‌‌ی مغزي خودکار پارکر رنگ مشکي ضخامت M

مغزی هایی که معرف واقعی نام پارکر هستند.
مغزی خودکار پارکر، باعث می شود ذهنتان به راحتی و زیبایی فوق العاده ای‏ روی کاغذ پیاده شوند و حتی یک کلمه هم ناقص نوشته نشود. رنگهای گیرا و درخشان این مغزیها مناسب برای نوشته های مدارک و اسناد شما برای سالیان طولانی است.
این مغزی ها به سادگی جایگزین می شوند و دارای استاندارد 12757.2 و همچنین گواهینامه مخصوص جوهر می باشند.

آخرین محصولات مشاهده شده