درباره‌‌ی مغزی روان‌نویس کاوکو مدل یورو 0.4 رنگ مشکی

مغزی روان نویس یورو به روان نویس های دایا2 و استیودنت و پرکئو نیز می خورد.

آخرین محصولات مشاهده شده