درباره‌‌ی مغزي خودكار پاركر رنگ آبي ضخامت M

مغزي هايي که معرف واقعي نام پارکر هستند. مغزي خودکار پارکر، باعث مي شود ذهنتان به راحتي و زيبايي فوق العاده اي‏ روي کاغذ پياده شوند و حتي يک کلمه هم ناقص نوشته نشود. رنگهاي گيرا و درخشان اين مغزيها مناسب براي نوشته هاي مدارک و اسناد شما براي ساليان طولاني است. اين مغزي ها به سادگي جايگزين مي شوند و داراي استاندارد 12757.2 و همچنين گواهينامه مخصوص جوهر مي باشند.

آخرین محصولات مشاهده شده