درباره‌‌ی سرقلم کاوکو مدل 060 آب طلا ضخامت BB

مغزی این قلم ‏، مغزی مداد5B و رنگی 5.6 mm است که به مداد فشاری های کلاسیک اسپورت و اسکای لاین اسپورت هم می خورد.

آخرین محصولات مشاهده شده