درباره‌‌ی جوهر خودنویس کراس رنگ سبز

جوهر شیشه ای کراس در حجم 62.5 میلی لیتر و مناسب برای همه ی خودنویس ها می باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده