درباره‌‌ی جوهر خودنويس ژاك هربين 50 ميل رنگ بنفش 1798 همراه با دانه هاي براق (شيمري) نقره اي

بنفش سلطنتي...
مجموعه جوهر هاي 1798 سالي را جشن مي گيرد که جک هربين براي اولين بار خط توليد جوهرهاي با کيفيت خود را معرفي کرد که گامي مهم در تاريخ اين برند است. رنگ هاي غير اشباع عميق با حساسيت فشار بهينه شده و با تکه هاي درخشان نقره روشن مي شوند تا ظاهري زيبا داشته باشند.
جوهر (آميتيست کوه اورال) Amethyste De L'Oural يک بنفش پر رنگ در رنگ مخملي يک سنگ قيمتي کمياب است. غبار نقره اي آن يک اثر درخشان ايجاد مي کند.
اين رنگ بنفش ژاک هربين سلطنت را نشان مي دهد. اين رنگ سنگ قيمتي و باستاني از دروازه هاي آسيا به دليل ويژگي هاي آرامش بخش و روياپردازانه شاف آن ارزشمند بود.
_جوهر هاي هربين پايه آب بوده و PH خنثي دارند که به علت نداشتن الکل به سرقلم و ذغال خودنويس صدمه اي وارد نمي کنند.
_شيشه هاي جوهر دست ساز فرانسه بوده و 50 ميل مي باشد.
_همه جوهر هاي هربين با مواد طبيعي ساخته مي شوند و ساخت کشور فرانسه مي باشند.
_شيشه را قبل از مصرف به خوبي تکان دهيد.

آخرین محصولات مشاهده شده