درباره‌‌ی جوهر خودنویس ژاک هربین 50 میل رنگ بنفش 1798 همراه با دانه های براق (شیمری) نقره ای

بنفش سلطنتی...
مجموعه جوهر های 1798 سالی را جشن می گیرد که جک هربین برای اولین بار خط تولید جوهرهای با کیفیت خود را معرفی کرد که گامی مهم در تاریخ این برند است. رنگ های غیر اشباع عمیق با حساسیت فشار بهینه شده و با تکه های درخشان نقره روشن می شوند تا ظاهری زیبا داشته باشند.
جوهر (آمیتیست کوه اورال) Amethyste De L'Oural یک بنفش پر رنگ در رنگ مخملی یک سنگ قیمتی کمیاب است. غبار نقره ای آن یک اثر درخشان ایجاد می کند.
این رنگ بنفش ژاک هربین سلطنت را نشان می دهد. این رنگ سنگ قیمتی و باستانی از دروازه های آسیا به دلیل ویژگی های آرامش بخش و رویاپردازانه شاف آن ارزشمند بود.
_جوهر های هربین پایه آب بوده و PH خنثی دارند که به علت نداشتن الکل به سرقلم و ذغال خودنویس صدمه ای وارد نمی کنند.
_شیشه های جوهر دست ساز فرانسه بوده و 50 میل می باشد.
_همه جوهر های هربین با مواد طبیعی ساخته می شوند و ساخت کشور فرانسه می باشند.
_شیشه را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

آخرین محصولات مشاهده شده