درباره‌‌ی جوهر خودنويس جوهر خودنويس مونته ورده 90 ميل رنگ افق آبي

چالش در انتخاب رنگ...
در جوهر مونته ورده فرمول ويژه ITF به کار رفته شده که باعث ايجاد جرياني صاف و يکدست در جوهر رساني و نوشتار شما مي شود.
همچنين موجب ميشود جوهر درهنگام باز ماندن در قلم ديرتر خشک شود.
اين جوهر سيستم قلم شمارا روغن کاري ميکند و از آن در مقابل گرفتگي و خوردگي محافظت مي کند.
مونته ورده 52 رنگ متفاوت جوهر توليد کرده است، که هرکدام به نوع خود خاص و متفاوت از ديگري بوده و مجموعه بي نظيري از رنگ را دارا مي باشد.
شيشه جوهر هاي مونته ورده 90 ميل مي باشد، که از نظر کيفيت و ميزان جوهر داخل بطري قيمتي باورنکردني دارد.

آخرین محصولات مشاهده شده