درباره‌‌ی جوهر خودنویس ژاک هربین 50 میل رنگ آبی 1798 همراه با دانه های براق (شیمری) نقره ای

ستاره درخشان آبی...
مجموعه جوهر های 1798 سالی را جشن می گیرد که ژک هربین برای اولین بار خط تولید جوهرهای با کیفیت خود را معرفی کرد که گامی مهم در تاریخ این برند است. رنگ های غیر اشباع عمیق با حساسیت فشار بهینه شده و با تکه های درخشان نقره روشن می شوند تا ظاهری زیبا داشته باشند.
جوهر کیانیت نپال (Kyntie Of Nepal) آبی روشنی است که به سمت فیروزه ای کشیده می شود. به لطف ابری از زرق برق نقره ای نوشتار شمارا بزرگ و قدرتمند می کند.
از زمان کشف منطقه معدنی معروف نپال کالی گانداکی، ماده کیانت به دلیل شباهت هایش با رنگ های غنی یاقوت کبود به عنوان یک ماده معدنی نجیب شناخته می شود.
_جوهر های هربین پایه آب بوده و PH خنثی دارند که به علت نداشتن الکل به سرقلم و ذغال خودنویس صدمه ای وارد نمی کنند.
_شیشه های جوهر دست ساز فرانسه بوده و 50 میل می باشد.
_همه جوهر های هربین با مواد طبیعی ساخته می شوند و ساخت کشور فرانسه می باشند.
_شیشه را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

آخرین محصولات مشاهده شده