درباره‌‌ی جوهر خودنویس ژاک هربین 50 میل رنگ آبی 1798 همراه با دانه های براق (شیمری) نقره ای

ستاره درخشان آبي...
مجموعه جوهر هاي 1798 سالي را جشن مي گيرد که ژک هربين براي اولين بار خط توليد جوهرهاي با کيفيت خود را معرفي کرد که گامي مهم در تاريخ اين برند است. رنگ هاي غير اشباع عميق با حساسيت فشار بهينه شده و با تکه هاي درخشان نقره روشن مي شوند تا ظاهري زيبا داشته باشند.
جوهر کيانيت نپال (Kyntie Of Nepal) آبي روشني است که به سمت فيروزه اي کشيده مي شود. به لطف ابري از زرق برق نقره اي نوشتار شمارا بزرگ و قدرتمند مي کند.
از زمان کشف منطقه معدني معروف نپال کالي گانداکي، ماده کيانت به دليل شباهت هايش با رنگ هاي غني ياقوت کبود به عنوان يک ماده معدني نجيب شناخته مي شود.
_جوهر هاي هربين پايه آب بوده و PH خنثي دارند که به علت نداشتن الکل به سرقلم و ذغال خودنويس صدمه اي وارد نمي کنند.
_شيشه هاي جوهر دست ساز فرانسه بوده و 50 ميل مي باشد.
_همه جوهر هاي هربين با مواد طبيعي ساخته مي شوند و ساخت کشور فرانسه مي باشند.
_شيشه را قبل از مصرف به خوبي تکان دهيد.

آخرین محصولات مشاهده شده