درباره‌‌ی خودکار کاوکو مدل اسپشیال رنگ برنجی


مغزي اين قلم، مغزي خودكار G2 است كه به خودكار هاي استيودنت و دايا2 نيز مي خورد.

آخرین محصولات مشاهده شده