درباره‌‌ی مداد فوراور مدل سوستانسا رنگ ماهاگونی

#Sostanza_Forever يک مداد قابل شارژ... متفاوت ترين و بروز ترين #مدل هاي موجود در #بازار به دليل نبود #مکانيسم در آن. سيستم آن تنها بر دو جزء استوار است که شامل بدنه اصلي که #مغزي #مداد را در خود جاي داده و #حلقه اي به دور آن براي قفل کردن و نگه داشتن مغزي در آن تهيه شده است. #چوب ، #نقره و #گرافيت موادي هستند که لمس قلم را خوشايند کرده و به حرکات #نوشتاريه فرد ارزش مي دهند.

آخرین محصولات مشاهده شده