درباره‌‌ی خودنویس مونته‌گراپا مدل نرئونو لینه آ رزگلد

حرفه‌ای و متمایز!
در قلم نرونو مونته‌گراپا به جزئیات با دقت زیادی پرداخته شده است: خط‌های هندسی شش گوش بسیار ظریف و درپوش قیف مانند. خوش‌دستی و سرقلم طلا بودن این قلم کمک زیادی به راحتی درنوشتنتان می‌کند، ساعت‌ها بنویسید و هیچ احساس خستگی نکنید. ظاهر نروئونو جوان‌پسند است و بدنه‌ی مشکی و کلیپ رزگلد رنگ آن چهره‌ای مدرن و پویا به آن بخشیده است.

آخرین محصولات مشاهده شده