درباره‌‌ی خودنویس مونته‌گراپا مدل نرئونو لینه آ رزگلد

حرفه‌اي و متمايز!
در قلم نرونو مونته‌گراپا به جزئيات با دقت زيادي پرداخته شده است: خط‌هاي هندسي شش گوش بسيار ظريف و درپوش قيف مانند. خوش‌دستي و سرقلم طلا بودن اين قلم کمک زيادي به راحتي درنوشتنتان مي‌کند، ساعت‌ها بنويسيد و هيچ احساس خستگي نکنيد. ظاهر نروئونو جوان‌پسند است و بدنه‌ي مشکي و کليپ رزگلد رنگ آن چهره‌اي مدرن و پويا به آن بخشيده است.

آخرین محصولات مشاهده شده