درباره‌‌ی مداد فشاري كاوكو مدل اسكچ اپ رنگ كروم براق نوك 5.6

مغزي اين قلم ‏، مغزي مداد5B و رنگي 5.6 mm است كه به مداد فشاري هاي كلاسيك اسپورت و اسكاي لاين اسپورت هم مي خورد.

آخرین محصولات مشاهده شده