درباره‌‌ی قلم فوراور پینین فارینا مدل کامبیانو طرح دانته

مجموعه جعبه اي اختصاصي و برجسته از #قلم هاي #فوراور...
قلم Dante Alighieri شاعر تاريخي و نام اشنا. در حقيقت روي جعبه چوبي از جنس سرو آن چهره دانته نشان داده شده است. که توسط استاد بوتيچلي نقاشي شده است. اين دقيقا همان تصوير بعد از مرگ دانته مي باشد ، که باعث مي شود مشخصات شاعر در سراسر جهان شنيده شود ، که نماد واقعي و خاص خودش است. نوک اين قلم همانند ديگر قلم هاي فوراور از جنس الياژي به نام Ethergraf مي باشد که داري بدنه ي المينيومي به همراه چوب سرو زيبا ترين عملکرد را در اختيار شما قرار مي دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده