درباره‌‌ی ست خودکار و دفتر کراس مدل کالايس رنگ استيل مات

- گيره و قطعات قلم با كروم آبكاري شده است. سادگي، زيبايي، سبكي، خوش دستي، رواني نوشتار، و هر آنچه كه از يك قلم مي توان انتظار داشت در اين قلم متبلور شده.
سايز دفتر A5 مي باشد.
دفتر با جلد چرمي بسيار نفيس و منعطف كه لوگوي كراس روي آن نقش بسته است.
داراي جاي قلم در عطف دفتر
داخل جلد دفتر يك پاكت تعبيه شده است.
داراي كش جهت بسته نگه داشتن دفتر در جهت محافظت از دفتر در زمان هايي كه مورد استفاده قرار نمي گيرد.
داراي روبان جهت مارك كردن
كاغذ دفتر 100 گرم، بدون اسيد، و به رنگ عاجي و خط دار مي باشد.
تمام صفحات در مقطع نزديك به عطف پرفراژ شده تا در صورت نياز به جدا شدن برگه از دفتر آسيبي به عطف و شيرازه دفتر وارد نشود.
عطف دفتر دوخته شده و به راحتي 180 درجه باز مي گردد.

آخرین محصولات مشاهده شده