درباره‌‌ی ست خودکار و دفتر کراس مدل Calais رنگ استيل مات

- گيره و قطعات قلم با كروم آبكاري شده است. - سادگي، زيبايي، سبكي، خوش دستي، رواني نوشتار، و هر آنچه كه از يك قلم مي توان انتظار داشت در اين قلم متبلور شده. - سايز دفتر A5 مي باشد. - دفتر با جلد چرمي بسيار نفيس و منعطف كه لوگوي كراس روي آن نقش بسته است. - داراي جاي قلم در عطف دفتر - داخل جلد دفتر يك پاكت تعبيه شده است. - داراي كش جهت بسته نگه داشتن دفتر در جهت محافظت از دفتر در زمان هايي كه مورد استفاده قرار نمي گيرد. - داراي روبان جهت مارك كردن - كاغذ دفتر 100 گرم، بدون اسيد، و به رنگ عاجي و خط دار مي باشد. - تمام صفحات در مقطع نزديك به عطف پرفراژ شده تا در صورت نياز به جدا شدن برگه از دفتر آسيبي به عطف و شيرازه دفتر وارد نشود. - عطف دفتر دوخته شده و به راحتي 180 درجه باز مي گردد.

آخرین محصولات مشاهده شده