درباره‌‌ی روان‌نویس پارکر مدل آی ام اسپشیال ادیشن پرسیوت رنگ آبی صور فلکی

با تمرکز بر روی سادگی و راحت بودن هنگام نوشتن، ایده‌ی تولید این کالکشن پارکر در ذهن تولیدکنندگان این برند معتبر شکل گرفت. بدنه‌ی با ظاهر فوق مدرن و الگوهای متفاوت با استفاده از فلزات مختلف از ویژگی‌های این روان‌نویس هستند.

آخرین محصولات مشاهده شده