درباره‌‌ی روان‌نویس کاوکو مدل استیل اسپورت


مغزی این قلم، مغزی روان نویس G2 است که به روان نویس های کلاسیک اسپورت،فراست اسپورت،اسکای لاین اسپورت،آل اسپورت و برس اسپورت نیز می خورد.

آخرین محصولات مشاهده شده