درباره‌‌ی خودکار لامی مدل پیکو رنگ آبی امپراطوری

خاص ترین خودکار!
وقتی که همه خودکارها در یک سایز هستند، پیکو در مشت دست شما قایم می شود و فقط با یک کلیک به اندازه یک خودکار معمولی در می آید! طرحی خلاقانه و باور نکردنی از فرانکو کلودیو نامدار که خودکاری بی مانند را در دستان شما قرار می دهد.
سایز پیکو در حالت عادی 9 سانتی متر و بعد از کلیک و هنگام نوشتن به 12 سانتی متر میرسد.
کارتان با خودکار تمام شد؟ با یک کلیک آن را به سایز کوچک و اولیه برگردانید!

آخرین محصولات مشاهده شده