درباره‌‌ی خودنویس کراس مدل کلاسیک سنتری فراری رنگ قرمز مات

به طرفداران مسابقات هدیه نهایی را بدهید...
کراس با کمپانی فراری اسکودریا همکاری کرده است، تا روح فراری و تیم مسابقات فرمول 1 را زنده کند.
نشان اصیل فراری بر روی گیره سوراخ دار که از دماغه و کابین خودرو مسابقه ای فراری الگو برداری شده است که نشان از اصالت این قلم می دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده