درباره‌‌ی خودنويس پاركر مدل سونت سيسل گيره طلا

قلم Sonnet نماد ظرافت پارکر است.
قلم Parker مدل Sonnet_Cisele از الگوي بادوام سيسله ، الهام گرفته شده است. و جزئيات پيچيده ي آن به طرز ماهرانه اي اجرا شده است. اين محصول براي افرادي مناسب است که در عين کلاسيک بودن اصيل جلوه کنند. بدنه اين قلم از جنس تمام نقره استرلينگ بوده که قسمت هاي طلايي آن از جمله گيره با روکش طلاي 23 عيار جلا گرفته است، و سرقلم آن نيز از طلاي_18 عيار مي باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده