درباره‌‌ی خودنويس كيلك مدل اپيگرام رنگ سبز

درباره ي خودنويس كيلك مدل اپيگرام رنگ سبز
قلم حقيقت... خودنويس كيلك مدل ايپگرام مفهوم جذابيت بي گمان مي باشد كه تيم طراحي كيلك بدنه اي سيگاري شكل به همراه يك نوار از جنس نقره كه به دور آن كشيده شده براي اين قلم رزيني دست ساز طراحي كرده است.
كه به زبان لاتين جمله ي Vincit Omnia Veritas نوشته شده كه به معني حقيقت همه را فتح مي كند‏، مي باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده