درباره‌‌ی خودنویس کیلک مدل اپیگرام رنگ آبی

درباره ی خودنویس کیلک مدل اپیگرام رنگ آبی
قلم حقیقت... خودنویس کیلک مدل ایپگرام مفهوم جذابیت بی گمان می باشد که تیم طراحی کیلک بدنه ای سیگاری شکل به همراه یک نوار از جنس نقره که به دور آن کشیده شده برای این قلم رزینی دست ساز طراحی کرده است.
که به زبان لاتین جمله ی Vincit Omnia Veritas نوشته شده که به معنی حقیقت همه را فتح می کند‏، می باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده