درباره‌‌ی خودنویس فوراور پینین فارینا مدل نوانتا کلاسیک رنگ مشکی

طراحي عميق ايتاليايي...
اين قلم نمايانگر اصل طراحي و سبک غيرقابل انکار اين برند در تاريخ 90 ساله خود است که در آن گذشته، حال و آينده در هماهنگي کامل با هم تطبيق داده شده اند. Pininfarina_NOVANTA که کاملاً در ايتاليا از طريق ميکرومکانيک با دقت بالا ساخته شده است، به لطف نوک مدرج آن که عملکرد بالا را در تمام شرايط جوي تضمين مي کند به دليل آهن ربا بودن درب قلم. «سبک ايتاليايي به معناي حس تناسب، سادگي و هماهنگي خط است، به گونه‌اي که پس از مدت‌ها چيزي زنده‌تر از خاطره زيبايي باقي مي‌ماند». همان طور که از معني اسم قلم پيداست (Novanta زاويه °90) قلم مي تواند به صورت ايستاده قرار بگيرد که جلوه ويژه اي به آن بخشيده است.

آخرین محصولات مشاهده شده