درباره‌‌ی خودكار گراف‌فون مدل Intuition Platino رنگ چوب گرناديلا

احساسي که يک خودکار #اصيل منتقل مي کند بي نظير است.قلم Intuition Platino رنگ و هماهنگي خوب اين خودکار به اين معني است که به خوبي در دست جاي مي گيرند. مکانيسم هاي #مهندسي و ريزه کاري ها مثل گيره فنردار ساخته شده از فلز، لذت استفاده از آن ها را همانند #طراحي آنها بي همتا مي نمايد. ‌‎قلم #گراف #فابرکاستل مدل #Intuition Platino رنگ چوب #گرناديلا ، همراه با اجزاء #پلاتين اندود شده و بدنه شياردار توليد شده اند. تفاوت هاي طبيعي در سايه بندي و رنگ به اين معني است که هر نوشت افزار بي همتا است. ‌‎گيره محکم فنردار ساخته شده با دست توسط استادکاران ماهر #آلماني ‌‎ساخته شده از چوب گراناديلا ‌‎روکش تمام #پلاتين براي قسمت هاي فلزي ‌‎جعبه چوبي محکم

آخرین محصولات مشاهده شده