درباره‌‌ی خودكار گراف ‌فون فابرکاستل مدل اينتويشن چوب گرناديلا

احساسي که يک خودکار اصيل منتقل مي کند بي نظير است.
قلم Intuition Platino رنگ و هماهنگي خوب اين خودکار به اين معني است که به خوبي در دست جاي مي گيرند. مکانيسم هاي مهندسي و ريزه کاري ها مثل گيره فنردار ساخته شده از فلز، لذت استفاده از آن ها را همانند طراحي آنها بي همتا مي نمايد.
‌‎قلم گراف فابرکاستل مدل Intuition Platino رنگ چوب گرناديلا ، همراه با اجزاء پلاتين اندود شده و بدنه شياردار توليد شده اند. تفاوت هاي طبيعي در سايه بندي و رنگ به اين معني است که هر نوشت افزار بي همتا است.
‌‎گيره محکم فنردار
ساخته شده با دست توسط استادکاران ماهر آلماني ‌‎
ساخته شده از چوب گراناديلا ‌‎
روکش تمام پلاتين براي قسمت هاي فلزي ‌‎
جعبه چوبي محکم

آخرین محصولات مشاهده شده