درباره‌‌ی خودکار مونته‌گراپا مدل نروئونو لینه آ گیره رزگلد

حرفه اي و متمايز!
در قلم Montegrappa مدل Nerouno Linea‌ به جزئيات با دقت زيادي پرداخته شده است: خط هاي هندسي شش گوش بسيار ظريف و شيار داشتن بدنه به همراه درپوش قيف مانند. خوش دست بودن اين قلم کمک زيادي به راحتي در نوشتنتان مي کند، ساعت ها بنويسيد و هيچ احساس خستگي نکنيد. اين قلم در دو مدل گيره رزگلد 18عيار و روتنيوم دودي به صورت خودکار ، روانويس و خودنويس با سرقلم طلاي 18عيار قابل دسترس مي باشد. ظاهر نروئونو جوان. پسند است و بدنه رزين مشکي به همراه دو مدل گيره آن چهره اي مدرن و پويا به آن بخشيده است.

آخرین محصولات مشاهده شده