درباره‌‌ی خودکار کراس مدل آپوچی رنگ استیل

جواهري از جنس کروم...
خودکار کراس مدل آپوچي نمونه ي کاملي از مدرنيزاسيون است، که تحت آزمايش هاي بسيار سخت ساخته شده. ظاهر اين قلم بسيار زيبا و متفاوت از آنچه اکثرا ديده ايد مي باشد. که گواه از خاص بودن آن به شما مي دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده