درباره‌‌ی مداد فشاری کاوکو مدل اسکچ اپ رنگ استیل مات نوک 5.6

مغزي اين قلم ‏، مغزي مداد5B و رنگي 5.6 mm است كه به اتود کلاسیک اسپورت و اسكاي لاين اسپورت هم مي خورد.

آخرین محصولات مشاهده شده