درباره جی پن (بخش قلم فروشگاه همیشه)

نوشتن...

نوشتن جزو لاینفک زندگی روزمره ی ماست، بااینکه از اختراع ماشین چاپ و انواع مختلف و به روز آن سال های بسیاری می گذرد.

اما قلم هنوز هم کاربردی ترین و جذاب ترینابزار برای نوشتن است...

كتابفروشي همیشه، فعالیت خود رابا هدف ایجاد محیطی فرهنگی و آرام در غرب تهران آغاز کرده است. مجموعه همیشه باارائه محصولات باکیفیت و متنوع در بخش‌های گوناگون کتاب، موسیقی، صنایع‌دستی، بازیو سرگرمی، لوازم تحریر و اقلام نفیس سعی دارد تا تمامی نیازهای کاربران را شناساییکرده و تمامی سلیقه‌ها را پوشش دهد. همچنین این مجموعه افتخار برگزاری رویدادهایفرهنگی برای تمامی اقشار جامعه را داشته استجی پن نیز دردل همیشه، فعالیت جدی و حرفه ای خود را به صورت حضوری و اینترنتی با ارائه گسترده قلمو نوشت افزار از کلیه برندها آغاز کرد.

در حال حاضر شما در جی پن می توانید با چندکلیلک ساده، قلم و نوشت افزار خود را انتخاب و دریافت کنید.

به دنیای جذاب جی پن خوش آمدید...