درباره جی پن

نوشتن...

نوشتن جزو لاینفک زندگی روزمره ی ماست، بااینکه از اختراع ماشین چاپ و انواع مختلف و به روز آن سال های بسیاری می گذرد.

اما قلم هنوز هم کاربردی ترین و جذاب ترینابزار برای نوشتن است...

جي پن ، فعالیت خود رابا هدف ایجاد محیطی فرهنگی و آرام در غرب تهران آغاز کرده استر 

در حال حاضر شما در جی پن می توانید با چندکلیلک ساده، قلم و نوشت افزار خود را انتخاب و دریافت کنید.

به دنیای جذاب جی پن خوش آمدید...