درباره‌‌ی گچ پاستل تك رنگ مشكي رويال تلنز 31991005

گچ پاستل رويال تلنز داراي غلظت بي نظيري از رنگدانه ها است كه باعث ايجاد رنگ هايي زيبا و پوششي عالي ميشود. رنگدانه هاي آن عاري از رنگدانه هاي مبتني بر سرب،كادميوم و كبالت است.

آخرین محصولات مشاهده شده