درباره‌‌ی پلنر ماهانه هميشه رنگ سبز مشكي Monthly Planner

اين پلنر براي برنامه ريزي 1 سال شما طراحي شده است. ما همگي از اهميت برنامه‌ريزي آگاه هستيم ولي شايد هيچ‌وقت نتوانتستيم درست برنامه‌ريزي کنيم. اما چرا؟ مشکل اصلي نبود اطلاعات کافي از پروسه‌ي برنامه‌ريزي مي باشد. پلنرها براي اين طراحي مي‌شوند تا به ما ياد دهند که از کجا شروع و به چه نحوي شروع کنيم. اين پلنر يکي از جامع‌ترين و کامل‌ترين پلنرهاي ايراني است. تفاوت بزرگي که با باقي پلنر‌ها دارد اين است که تاريخ ندارد، چون از نظر ما هر زماني براي شروع مناسب است. براي برنامه‌ريزي همه‌ي جنبه‌هاي زندگي بخش‌هايي دارد. و تعدادي صفحه‌ي نقطه‌ايي در جاهاي مختلف تعبيه شده است تا بتوانيم هر بخشي که مي‌خواهيم را هم اضافه کنيم. براي اينکه زندگي موفقي داشته باشيم نياز به برنامه ريزي داريم و اين پلنر در اين راه ميتواند خيلي کمک کند.

آخرین محصولات مشاهده شده