درباره‌‌ی پريمو گچ سفيد بدون گرده 10 عددي درجعبه مقوايي

گچ ضد گرد و غبار سفيد پريمو ، بدون تشکيل گرد و غبار، ردي يکنواخت و نازک به جا مي گذارند. مناسب براي تخته سياه، مي توان از آنها براي کشيدن روي کاغذ، کاغذ ضخيم يا مقوا نيز استفاده کرد.

آخرین محصولات مشاهده شده