درباره‌‌ی پريمو پاستل گچي نرم با بسته بندي کاغذي 24 رنگ 021GC24L

گچ هاي مبتني بر سولفات کلسيم، رنگي ايده آل براي هنرمندان مي باشد.اين محصول را مي توان بر روي انواع مختلف سطوح استفاده کرد و پوشش خوبي به اثر هنري ميدهد. پاستل گچي روي کاغذ، مقوا بسيار مناسب است. اگر رنگ ها به طور هماهنگ با هم ترکيب شوند و سايه دار شوند، امکان ايجاد طيف وسيعي از رنگ هاي مختلف و تفاوت هاي ظريف مياني را فراهم مي کند. اگر روي کاغذهاي رنگي يا سياه اعمال شود، مي توان اثرات متضاد جالبي را به دست آورد. براي هنرمندان خياباني به دليل ويژگي‌هاي پوشش عالي و شدت رنگي که آثار بصري چشمگير را تسهيل مي‌کند، بسيار توصيه مي‌شود. در صورت تمايل به نتيجه دائمي، استفاده از فيکساتور براي حفظ آثار گچ ضروري است.

آخرین محصولات مشاهده شده