درباره‌‌ی پريمو مداد رنگي جامبو شش ضلعي در جعبه مقوايي 24رنگ 504Mat24

مداد رنگي 6ضلعي جامبو پريمو داراي 24 رنگ كاربردي ميباشد.شکل ارگونوميك اين مداد رنگي به کودکان خردسال کمک مي کند تا بدون مشکل مداد را در دست بگيرند. طيف رنگ ها روشن و زنده هستند. رنگ ها را مي توان روي هم نقاشي كرد و با هم مخلوط کرد تا اثرات نرم وجلوه ي زيبايي به دست آيد،همچنين اين محصول مناسب براي هر نوع کاغذي ميباشد.

آخرین محصولات مشاهده شده