درباره‌‌ی پريمو ظرف ايمن شست‌و‌شو قلمو با 2 محفظه تفكيكي

ظرف ايمن مخصوص شست وشو 2 قسمتي يکي براي آب تميز و ديگري براي آب آغشته به رنگ قلمو، همچنين اين محصول دربرابر افتادن ايمن بوده و آب از آن بيرون نمي ريزد.

آخرین محصولات مشاهده شده