درباره‌‌ی ورني (وارنيش) بوميران

ورني با مقاومت فوق العاده در برابر اشعه ماورا بنفش
سرعت خشک شوندگي بالا
قابل برداشته شدن با تربانتين مقطر يا وايت اسپريت
با خاصيت ضد زرد شوندگي
پس از خشک شدن ترک نميخورد
حتما بايد پس از خشک شدن کامل اثر، بر روي کار استفاده شود

آخرین محصولات مشاهده شده