درباره‌‌ی وايت اسپريت

اين رقيق کننده (تينر) فرار و قابل اشتعال زمان خشک شدن رنگ را کاهش داده (آهسته تر نسبت به تربانتين=تربانتين سريعتر خشک مي کند)
و همچنين درخشش نيمه براقي به اثر خواهد بخشيد
مناسب جهت رقيق کردن رنگ روغن و ظريفتر کار کردن با رنگها
و همچنين مناسب تميز کردن قلم موها
وايت اسپريت در صورت نگهداري به مدت طولاني خراب نمي شود

آخرین محصولات مشاهده شده