درباره‌‌ی مغزي خودكار ژل پاركر رنگ آبي ضخامت M

رنگهاي خاص براي منعکس کردن نوع افکار شما روي کاغذ مغزي Quink ژلي پارکر با جوهرهايي که باعث رضايت خاطر هرچه بيشتر شما در نوشتن مي شود و به شما تجربه نوشتار بسيار نرمي همانند نوشتن با روان نويس را ميدهند.جوهرهاي ژلي به سرعت خشک ميشوند و بر روي کاغذ لكه اي به جا نمي گذارند و مناسب براي تمامي خودكارهاي پاركر ميباشند.

آخرین محصولات مشاهده شده