درباره‌‌ی كوارتو كلاسيك Quarto Classic

در اين بازي محصول شرکت گيگاميک، هر يک از 16 مهره 4 ويژگي متمايز دارد. هدف ايجاد کردن خطي 4 تايي از مهره هايي که حداقل در يک ويژگي مشترک هستند، مي باشد. در اين بازي فکري گيگاميک مشکل اين است که شما نمي توانيد انتخاب کنيد که با کدام مهره بازي کنيد، حريف شما برايتان انتخاب مي کند.

آخرین محصولات مشاهده شده