درباره‌‌ی فرش پازل (3000 تكه) ‍Puzzle Carpet 907

در صورتي که براي چيدن و يا انتقال پازل با مشکل مواجه هستيد مي توانيد فرش پازل تهيه نماييد. فرش پازل اين قابليت را دارد که تا هر جايي که پازل را چيده باشيد، بدون بر هم خوردن آن، پازل را جمع نماييد و در زمان و مکاني ديگر باز نموده و ادامه آن را بچينيد. اين فرش براي پازل‌هاي تا 3000 تكه مناسب هست.

آخرین محصولات مشاهده شده