درباره‌‌ی روغن بزرك 75 ميل اروپايي

روغن روشن با سرعت خشک شوندگي پايين
افزايش ميزان براقيت رنگ
پس از ترکيب با رنگ آن را روان مينمايد
افزايش شفافيت رنگ
با اضافه کردن اين روغن به بقيه روغن ها سرعت خشک شوندگي آنها را پايين بياوريد
پر مصرف ترين روغن

آخرین محصولات مشاهده شده